تبلیغات

ابزار وبمستر

بهترین وب سفارشی پونی و انیمه - مدرسهــــــــــ /: ^^ (2)

メニュー


こんにちは皆
お元気ですか ?
私に従ってください
ありがとう

Home subject My link page

見る

今日 : ^^
昨日 : ^^
すべて : ^^
今月 : ^^
先月 : ^^
HTML5 Audio Player

کد ِکج شدَنِ تَصآویر

デザイナー

Designer: Taranome Mitsuba
 مدرسهــــــــــ /: ^^ (2)
پنجشنبه 15 شهریور 1397 × 02:51 ق.ظ    


http://imgurl.ir/uploads/t054299_.gif

هم ناراحتم هم باورم نمیشهـــــــــ ک مدرسه ها تا 15 روز دیه باز میشن >0<

الان حس یه بمبی رو دارم که میخواد بترکه 0~0

نمیدانم چ کنم

وضعیت بندهـــــــــ به روایت گیف /:

http://imgurl.ir/uploads/e698706_latest.gif

و البت فکر اینم هستم که ... /:

دوبــــــــــــاره درس 0~0

دوبـــــــــــــــاره بدبختی @____@

دوباره امتحان @0@

خدا رحممون کنــــــــه /:

http://imgurl.ir/uploads/r157245_7bb667624eb07955290a77fae811a9c86ae37578_hq.gif

تا بدبختی دیگر بای /:

http://imgurl.ir/uploads/w40706_y14.gif
   
ترنم میتسوبا ×comment()