تبلیغات

ابزار وبمستر

I'm tired of remaining memories...
I'm no longer happy with her look...
Enough is another regret(:
You are so ignorant..."
By:Taranome Mitsuba
بهترین وب سفارشی پونی و انیمه - (: غــم انگیـــز بود ...

پشتیبانی

Boucing Grey Bow Tie Ribbon

 (: غــم انگیـــز بود ...
شنبه 17 فروردین 1398 × 07:14 ب.ظ    


https://up.20script.ir/file/98ed-a71bf2a99ea1a9d5491ace569a67179c.jpg

صدایش غم انگیز تر ین صدایی است که تا به حال
شنیدهام، طوری که انگار همه نزدیکانش به تازگی و در شرایطی دردناک و غم انگیز مرده باشند.

حالا به نظر میرسید که تمام چیزهای غم انگیز از آن خانه
رخت بر بسته و تمام خاطرات غم انگیز از آن خانه فراموش شده.

و با حالتی غم انگیز، مشتاق و در عین حال مأیوس بارها به آنها خیره شده بودم،

چشمهایت که به من دوختهای چقدر غم انگیز ست!

لرد لاس زمزمه میکند: چه غم انگیز!

چه کسی میتواند درک کند که در چند ماه گذشته
چه زندگی تیره، غم انگیز و خالی از امیدی گذراندهام؟

و گذشته ای غم انگیز داشت، نه آرزویی و نه تأسفی
در دل میپرورد، مظهر کمالی بود که کیتی در رؤیا میدید.

ا البته که نه؛ شما افرادم ـ قانونی ه ـ ه ـ هرگز
طبع بذله گویی ندارید. شما همه چیز را غ ـ غم انگیز میبینید.

فرودو گفت: چقدر این سرزمین پهناور و خالی و غم انگیز به نظر میرسد!

دیر یا زود ریوندل را محاصره میکنند و بعد از مدتی کوتاه و غم انگیز، آنجا ویران میشود.

او بین راهروی هواپیما، با لبخندی غم انگیز در هوا شناور است.

بچههای عزیزم؛ این قضیه غم انگیز و تأسفآوری است.

کاکلهای تیره خشکیده آنها در نسیم آرام سرد خم
میشد و تکان میخورد و با ملایمت و غم انگیز آواز میخواند

آن خنده آنقدر غم انگیز و آنقدر غیر طبیعی بود که من هیچ وقت نشنیده بودم؛

دکتر وارن از آرتور دعوت کرده بود که تعطیلات عید
پاک را، به جای گذراندن در آن قصر قدیمی پر از موش
و غم انگیز که اکنون جولیا در آن حکم میراند، در کنار وی و فرزندانش بگذراند.

در طول یک کنفرانس وتد در فیلیپین، از شنیدن تجربۀ
غم انگیز برادر دانیل آپیلادو دل شکسته شدم.

یه حادثه غم انگیز

ولی حتی با وجود این کشف غم انگیز،‏

خیلی غم انگیز و تاریکه.

همین الان این نامه را یک بار دیگر دوباره مرور کردم به نظرم خیلی غم انگیز آمد.

غم انگیز است که ملاقـات ما در پایان کار این طور باشد.

اشتباهی غم انگیز از جانب من.

این ترانه یکی از ترانههای مورد علاقه خرمگس بود؛

ملودی تند و غم انگیز آن، برگردان حاکی از شکیبایی

تلخ آن، چنان بر دل او مینشست که هیچ موزیک لطیفی این کار را نمیکرد.


بعدش هم بلافاصله مرگ غم انگیز خودش اتفاق افتاد


   
ترنم میتسوبا ×comment()  
A
Web Heart
B
My Friend
C
About Me
D
tegsNYA
Orders
Kutsū no tenshi
NAMAE
U~ebu