بهترین وب سفارشی پونی و انیمه کونیچیوا tag:http://224339.mihanblog.com 2018-08-16T23:54:02+01:00 mihanblog.com قالب in the nite i thing just to you 2018-08-16T06:58:32+01:00 2018-08-16T06:58:32+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/768 ترنم میتسوبا کونیـــــــــچیوا ^^ تو اوهایو گزایماس ^^ قیمت : 600 کامنت به ثـابت خیلی خوب شدهــــــــــــــــــــــــ به همــــــــــراه ریزش قطرات باران ^^( دمــــــــــــــــو )
کونیـــــــــچیوا ^^

تو اوهایو گزایماس ^^

قیمت : 600 کامنت به ثـابت

خیلی خوب شدهــــــــــــــــــــــــ

به همــــــــــراه ریزش قطرات باران ^^

( دمــــــــــــــــو )


http://www.upsara.com/images/mfs1_screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B8-%DB%B1%DB%B6-%DB%B1%DB%B1-%DB%B2%DB%B2-%DB%B5%DB%B2.png

]]>
japanese chat ^^ 2018-08-14T07:14:28+01:00 2018-08-14T07:14:28+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/767 ترنم میتسوبا یوی یوی مینـا سان حال و حوصــــــله بندهــــــ در نت سریدلطفــــا یک بندهـــــــ ای بیاد باهم چت کنیمکی حاضـــــــره باهام چت ژاپنی بکــــــــــــــــــنه ؟ اگه بلــــــــــدی پس بیا بچـتیم

https://pa1.narvii.com/6707/1454b6b8a5423786c10c6b5035a1f6b0cd6fd33d_hq.gif
http://rs1269.pbsrc.com/albums/jj588/CutePixelIcons/Cute%20Pixel%20Icons/star_icon_by_plasticumbrella-d37qlyo.gif~c200یوی یوی مینـا سان http://rs1269.pbsrc.com/albums/jj588/CutePixelIcons/Cute%20Pixel%20Icons/star_icon_by_plasticumbrella-d37qlyo.gif~c200

http://rs1152.pbsrc.com/albums/p489/nutelladreams/kujira02c.gif~c200حال و حوصــــــله بندهــــــ در نت سریدhttp://rs1152.pbsrc.com/albums/p489/nutelladreams/kujira02c.gif~c200

http://rs1269.pbsrc.com/albums/jj588/CutePixelIcons/Cute%20Pixel%20Icons/star_icon_by_plasticumbrella-d37qlyo.gif~c200لطفــــا یک بندهـــــــ ای بیاد باهم چت کنیمhttp://rs1269.pbsrc.com/albums/jj588/CutePixelIcons/Cute%20Pixel%20Icons/star_icon_by_plasticumbrella-d37qlyo.gif~c200

http://rs1152.pbsrc.com/albums/p489/nutelladreams/kujira02c.gif~c200کی حاضـــــــره باهام چت ژاپنی بکــــــــــــــــــنه ؟ http://rs1152.pbsrc.com/albums/p489/nutelladreams/kujira02c.gif~c200

http://rs1269.pbsrc.com/albums/jj588/CutePixelIcons/Cute%20Pixel%20Icons/star_icon_by_plasticumbrella-d37qlyo.gif~c200اگه بلــــــــــدی پس بیا بچـتیمhttp://rs1269.pbsrc.com/albums/jj588/CutePixelIcons/Cute%20Pixel%20Icons/star_icon_by_plasticumbrella-d37qlyo.gif~c200

https://pa1.narvii.com/6535/ca2fc5c8be4d281f8c25d9f56c339b200bc1b1f5_hq.gif

]]>
Japanese Food ^^ 2018-08-14T06:32:51+01:00 2018-08-14T06:32:51+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/766 ترنم میتسوبا کونیچیوا تو اوهایو گزایماس ^^ سلام و صبح بخیر ^^چومن شیته مو ایدسکا ؟ میتونم یکم غذا سفـارش بدم ؟ آره میتونی اگــــــــه دوست داری که غذاهـای ژاپنی یاد بگیری ... یه وب پیدا کردم که آموزش میدهــــــ خودم چندتاشون رو یاد گرفتم ولی هنو درست نکردم ^^ مثلا : من یه کادوی تولد واقعی درستیدم :私が作ったリアル再現クリームソーダ  اگه دلتون میخواد وارد سایتش بشید پس (بکیلیک) کامنت یادت نرهــــــــــ
کونیچیوا تو اوهایو گزایماس ^^

سلام و صبح بخیر ^^

چومن شیته مو ایدسکا ؟

میتونم یکم غذا سفـارش بدم ؟

آره میتونی

اگــــــــه دوست داری که غذاهـای ژاپنی یاد بگیری ...

یه وب پیدا کردم که آموزش میدهــــــ

خودم چندتاشون رو یاد گرفتم

ولی هنو درست نکردم ^^

مثلا :

 من یه کادوی تولد واقعی درستیدم :私が作ったリアル再現クリームソーダ

 https://www.harukas.org/blog/wp-content/uploads/2014/12/3764394df751279d2ff42ba4d369494e-289x300.jpg

اگه دلتون میخواد وارد سایتش بشید پس (بکیلیک)

کامنت یادت نرهــــــــــ

]]>
داستــان در یاد داشت ~ فصـل اول - قسـمت ششم 2018-08-14T05:53:27+01:00 2018-08-14T05:53:27+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/765 ترنم میتسوبا وقــــــتی که میدیدمش نفــــــــــس تو سینم حبس میشـــــــد وقتــــــــــــــی تو فکرش میرفتم دستام می لرزید از شدت خوشـحالیای کـــــــــــــــــــــــــــــــــاش که اونم همــــــــــین حس رو داشـــــــــــــــــت بپــــــــــــــــــــر ادامـــــــــــــــه ... ^^

http://www.upsara.com/images/4p2s_yyyyyyyyyyy.png

وقــــــتی که میدیدمش نفــــــــــس تو سینم حبس میشـــــــد

وقتــــــــــــــی تو فکرش میرفتم دستام می لرزید از شدت خوشـحالی

ای کـــــــــــــــــــــــــــــــــاش که اونم همــــــــــین حس رو داشـــــــــــــــــت

بپــــــــــــــــــــر ادامـــــــــــــــه ... ^^

]]>
i am tired 2018-08-13T05:37:19+01:00 2018-08-13T05:37:19+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/764 ترنم میتسوبا خســـــــــته شدم از تنــهایـــــــــی چون خیـــلی سختـه
http://www.upsara.com/images/x7p7_h.png

خســـــــــته شدم از تنــهایـــــــــی

چون خیـــلی سختـه

]]>
قالب my anime galaxy منو راست 2018-08-12T06:43:35+01:00 2018-08-12T06:43:35+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/763 ترنم میتسوبا کــــــــونیچیوا ^^ تو اوهایو گزایماس ^^ گنکی دسکا ؟ قالب جدید آوردهــــــــــ ام قیـمت : 600 کامنت به ثـابت ( دمـــــــــــــو )
کــــــــونیچیوا ^^

تو اوهایو گزایماس ^^

گنکی دسکا ؟

قالب جدید آوردهــــــــــ ام

قیـمت : 600 کامنت به ثـابت

( دمـــــــــــــو )

http://www.upsara.com/images/qfmb_screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B8-%DB%B1%DB%B2-%DB%B1%DB%B1-%DB%B0%DB%B1-%DB%B0%DB%B5.png

]]>
قالب charlotte (nao tamaii) kawaii 2018-08-11T04:32:26+01:00 2018-08-11T04:32:26+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/762 ترنم میتسوبا کونـــیچیوا ^^ کاوایی شده قیمت : 600 کامنت به ثابت(دمــــو)
کونـــیچیوا ^^

کاوایی شده

قیمت : 600 کامنت به ثابت

(دمــــو)

http://www.upsara.com/images/nyk6_tfgtfgtfgtfgtfgtfgtfg.png

]]>
قالب متحرک my anime happily music 2018-08-07T05:17:29+01:00 2018-08-07T05:17:29+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/761 ترنم میتسوبا کونــــــیچیوا ^^ این نسبت به اون قالب متحرکا متفاوت تره ^^ این به جای اینکه هدرش متحرک باشه ... وسط مطالبش متحرکه قیمت : 600 کامنت به ثابت( دمــــــــــو )
کونــــــیچیوا ^^

این نسبت به اون قالب متحرکا متفاوت تره ^^

این به جای اینکه هدرش متحرک باشه ... وسط مطالبش متحرکه

قیمت : 600 کامنت به ثابت

( دمــــــــــو )


http://www.upsara.com/images/muur_yu.png


]]>
قالب منو چپ my green anime for you 2018-08-07T04:57:47+01:00 2018-08-07T04:57:47+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/760 ترنم میتسوبا کونــــــــیچیوا ^^ کاوایی شده قیمت : 300 کامنت به ثابت ( دمـــــو )
کونــــــــیچیوا ^^

کاوایی شده

قیمت : 300 کامنت به ثابت

( دمـــــو )

http://www.upsara.com/images/bmy_screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B8-%DB%B0%DB%B7-%DB%B0%DB%B9-%DB%B3%DB%B1-%DB%B4%DB%B8.png


]]>
داستــان در یاد داشت ~ فصـل اول - قسـمت پنجم 2018-08-06T06:28:37+01:00 2018-08-06T06:28:37+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/759 ترنم میتسوبا دیگه نمیتونـــــــــــــــم گرمای دستاشرو حس کنــــــــم دیگه واســـــم یه فــــــــــــــــرد ناشناسهـــــــــــــــــــــ از اون سیر نشـدم ولــــی اون از من ســـــیر شدهــــــــ ناراحتـــــــــــی یعنی گوش دادن بـه آهنگ هایــی کـــــــه یــــــه روز باهاشونـــــــــــــــــ کلــــــــــــی خاطرهـ داشتی ):بپـــــــــــر ادامهــــــــــــــــ

http://www.upsara.com/images/4p2s_yyyyyyyyyyy.png

دیگه نمیتونـــــــــــــــم گرمای دستاشرو حس کنــــــــم

دیگه واســـــم یه فــــــــــــــــرد ناشناسهـــــــــــــــــــــ

از اون سیر نشـدم ولــــی اون از من ســـــیر شدهــــــــ

ناراحتـــــــــــی یعنی گوش دادن بـه آهنگ هایــی کـــــــه

یــــــه روز باهاشونـــــــــــــــــ کلــــــــــــی خاطرهـ داشتی ):


بپـــــــــــر ادامهــــــــــــــــ

]]>
قالب anime star festival منو راست 2018-08-06T05:20:47+01:00 2018-08-06T05:20:47+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/758 ترنم میتسوبا های هـای ^^ کاوایی شدهــــــــــ قیـمت : 500 کامنت به ثابت فک کنم اگه بکگراندش آبی بود کاوایی تر بود به هرحال اگه خواستید بکگراندش رو واستون می عوضم ^^( دمــــــو )
های هـای ^^

کاوایی شدهــــــــــ

قیـمت : 500 کامنت به ثابت

فک کنم اگه بکگراندش آبی بود کاوایی تر بود

به هرحال اگه خواستید بکگراندش رو واستون می عوضم ^^

( دمــــــو )


http://www.upsara.com/images/7bdo_screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B8-%DB%B0%DB%B6-%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B7-%DB%B4%DB%B8.png

]]>
قالـب سفارشی پرتی گرل چان^^ 2018-08-06T04:53:17+01:00 2018-08-06T04:53:17+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/757 ترنم میتسوبا امیـدوارم که خوشـت اومده باشـه ^^جزوهـــ هش جدیدهـ ^^
امیـدوارم که خوشـت اومده باشـه ^^

جزوهـــ هش جدیدهـ ^^


http://www.upsara.com/images/ts8h_screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B8-%DB%B0%DB%B6-%DB%B0%DB%B9-%DB%B1%DB%B9-%DB%B1%DB%B2.png


]]>
Magical world for me & my friend 2018-08-05T06:14:10+01:00 2018-08-05T06:14:10+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/756 ترنم میتسوبا بزرگــــــه و باکس جداهه ^^ خیلی واسش زحمت کشـیدم ^^ قیـمت : 400 کامنت به ثـابت ( دمـــــو )
بزرگــــــه و باکس جداهه ^^

خیلی واسش زحمت کشـیدم ^^

قیـمت : 400 کامنت به ثـابت

( دمـــــو )


http://www.upsara.com/images/otth_t5555555555555.png


]]>
عکس قالب سفارشـی آیلین چان ^^ 2018-08-02T06:14:09+01:00 2018-08-02T06:14:09+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/755 ترنم میتسوبا کاوایـی شدهـ آیلین چـان امیدوارمـــــــ خوشت بیاد

کاوایـی شدهـ آیلین چـان

امیدوارمـــــــ خوشت بیاد

http://www.upsara.com/images/gmwr_5555555555555.png


]]>
انــیمه ^^ ン Girl friend Beta 2018-08-01T07:09:53+01:00 2018-08-01T07:09:53+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/754 ترنم میتسوبا کونـیچی ^ 0 ^ امـروز اومدمـــــ با یه انیمه ی خیلی کاواییــــــــــ * - * انــــــــــــیمه خفنیه پیشنهاد میکـــــنم ببینینش 0ـــ0 خودمـــــــــ خو ندیدمشـــــــ / البته کمیشو دیدمـــ^^ همینم زیادمهــــــــــــــــــــــــــــ / البته فعلــــــــا ^-^ خودمـــــــــ کوشـا هستم ببینمشـــــــــــــــــــــ * - * کوره وا نو نامای وا : Girl friend Beta ^^

کونـیچی ^ 0 ^

امـروز اومدمـــــ با یه انیمه ی خیلی کاواییــــــــــ * - *

انــــــــــــیمه خفنیه پیشنهاد میکـــــنم ببینینش 0ـــ0

خودمـــــــــ خو ندیدمشـــــــ / البته کمیشو دیدمـــ^^

همینم زیادمهــــــــــــــــــــــــــــ / البته فعلــــــــا ^-^

خودمـــــــــ کوشـا هستم ببینمشـــــــــــــــــــــ * - *

کوره وا نو نامای وا : Girl friend Beta ^^


https://img1.ak.crunchyroll.com/i/spire2/1f17c05c28b5aa27bd9a02f6a6d3dda01412914245_full.jpg

]]>
لوگو متحرک ^^ 2018-08-01T06:30:55+01:00 2018-08-01T06:30:55+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/753 ترنم میتسوبا کونـیچیوا ^^ یه لوگو متحرک آوردمــــــــ با بلوگیف نساختمــــ / با فتوشاپ ساختمــــــ هر چی خواستیـد واستون روش مینویسم ^^ قیمت : 50 کامنت به ثابت

کونـیچیوا ^^

یه لوگو متحرک آوردمــــــــ

با بلوگیف نساختمــــ / با فتوشاپ ساختمــــــ

هر چی خواستیـد واستون روش مینویسم ^^

قیمت : 50 کامنت به ثابت

http://imgurl.ir/uploads/q98489_5eb8f1d2445bb05909f6955a6ff4cf95--levi-kazama-levis.gif

]]>
قالب متحرک منو چپ black to whiteu anime 2018-08-01T04:20:59+01:00 2018-08-01T04:20:59+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/752 ترنم میتسوبا قیمت : 350 کامنت به ثابت ( دمـو )

قیمت : 350 کامنت به ثابت

( دمـو )

http://www.upsara.com/images/nenb_picture1666666666.png

]]>
قالب متحرک my anime discomfort منو چپ 2018-07-31T04:20:24+01:00 2018-07-31T04:20:24+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/751 ترنم میتسوبا خیی باحال شدهــــــــ رو هدرش گیف گذاشتم یعنی هدرش بکلی متـحرکهـــــــــ ^^ خیلی هم واسش جون کندمـــــ ^0^ آهنگ واسش نه پیداییدم خودتون پیداییدید بگید ^^قیمت : 500 کامنت به ثـابتدمـــــــــــــــــو

خیی باحال شدهــــــــ

رو هدرش گیف گذاشتم یعنی هدرش بکلی متـحرکهـــــــــ ^^

خیلی هم واسش جون کندمـــــ ^0^

آهنگ واسش نه پیداییدم

خودتون پیداییدید بگید ^^

قیمت : 500 کامنت به ثـابت

دمـــــــــــــــــو

http://www.upsara.com/images/aqf3_12.png


]]>
داستــان در یاد داشت ~ فصـل اول - قسـمت چهارم 2018-07-30T06:17:58+01:00 2018-07-30T06:17:58+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/750 ترنم میتسوبا بپـــــــــــــــر ادامه ...
http://www.upsara.com/images/4p2s_yyyyyyyyyyy.png


بپـــــــــــــــر ادامه ...


]]>
قالب my summer anime blog منو چپ 2018-07-30T05:25:28+01:00 2018-07-30T05:25:28+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/749 ترنم میتسوبا کونـــــــیچیوا مینا سان  کاوایـی شدهـ قالب + آهنگ : 300 کامنت به ثابت متـحرک نیست ولی کاواییه ^^دمـــــــــــــــــــــو

کونـــــــیچیوا مینا سان 

کاوایـی شدهـ

قالب + آهنگ : 300 کامنت به ثابت

متـحرک نیست ولی کاواییه ^^

دمـــــــــــــــــــــو

http://www.upsara.com/images/gst1_5555555555555.png


]]>
قالـب متحرک my music anime blog منو چپ 2018-07-29T05:28:51+01:00 2018-07-29T05:28:51+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/748 ترنم میتسوبا کونـیچیوا ^^ کاواییه ^0^ هدرش هم مثه قالب وب خودم متحرکه ولی یکم مدلش فرق دارهـــــــــــــــ قالب + آهنگ : 330 کامنت به ثابـــــــــــت دمــــــــــــــــــو

کونـیچیوا ^^

کاواییه ^0^

هدرش هم مثه قالب وب خودم متحرکه ولی یکم مدلش فرق دارهـــــــــــــــ

قالب + آهنگ : 330 کامنت به ثابـــــــــــت

دمــــــــــــــــــو

http://www.upsara.com/images/k6k6_tytytytytytytytyty.png


]]>
یـــــه خبر خیلی توپ ^^ 2018-07-29T04:46:17+01:00 2018-07-29T04:46:17+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/747 ترنم میتسوبا کونـــــــیچیوا مینـا سان ^^ یـه خبر مهم دارم قالب وبم رو دیدی ؟ هدرش رو متحرک کردم خیلی هم خوف شده اگه دوست دارین میتونید سفارش بدید تا واستون قالب متحرک درست کنـــــــــــم واسه هر قالب هم 550 کامنت میگیرم چون متحرکه و من تحرکش رو با فتوشاپ انجام میدم واسه همین یکـم سخته پس اگه دوست صمیمیم هستی تخفیف هم میدمراستی متحرکیش رو هرجور که شما خاستید انجام میدم واستون ^^

کونـــــــیچیوا مینـا سان ^^

یـه خبر مهم دارم

قالب وبم رو دیدی ؟


هدرش رو متحرک کردم

خیلی هم خوف شده

اگه دوست دارین میتونید سفارش بدید تا واستون قالب متحرک درست کنـــــــــــم

واسه هر قالب هم 550 کامنت میگیرم چون متحرکه و من تحرکش رو با فتوشاپ انجام میدم

واسه همین یکـم سخته

پس اگه دوست صمیمیم هستی تخفیف هم میدم

راستی متحرکیش رو هرجور که شما خاستید انجام میدم واستون ^^


]]>
یـه سوال فنــــی ^^ 2018-07-26T06:26:11+01:00 2018-07-26T06:26:11+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/746 ترنم میتسوبا دوســت داری واسـت یه قالب فوق حرفه ای . کاوایی و شیـک درست کنم ؟ گزینه اول : هایــــــــــــــ (بله) ^^گزینه دومـــــــــــ : ایه (نه) 0~0گزینه سومـــ : آریـــــگاتو # 0 # بابا جوگیر  نشین شوخیدمــــــــــــــ مگه مغــــــــــــز خر خوردمـــــــــــــــــــــــــــ^^

https://steamusercontent-a.akamaihd.net/ugc/906770848466746101/0E2730176662B19A7E7604FBE76B213DA662F595/


دوســت داری واسـت یه قالب فوق حرفه ای . کاوایی و شیـک درست کنم ؟

گزینه اول : هایــــــــــــــ (بله) ^^

گزینه دومـــــــــــ : ایه (نه) 0~0

گزینه سومـــ : آریـــــگاتو # 0 #

بابا جوگیر  نشین شوخیدمــــــــــــــ

مگه مغــــــــــــز خر خوردمـــــــــــــــــــــــــــ^^]]>
داستــان در یاد داشت ~ فصـل اول - قسـمت سوم 2018-07-26T05:57:46+01:00 2018-07-26T05:57:46+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/745 ترنم میتسوبا واسه ادمه بپــــــــــــــــــر ادمهــــــــــــــــــ ^^
http://www.upsara.com/images/4p2s_yyyyyyyyyyy.png


واسه ادمه بپــــــــــــــــــر ادمهــــــــــــــــــ ^^


]]>
قالب my kawaii ocean blog منو چپ 2018-07-26T04:32:27+01:00 2018-07-26T04:32:27+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/744 ترنم میتسوبا خیلیـــــــــــــــ کاوایی شدهــــــــــ قیمت :150 کامنت به ثابتدمــــــــــــو

خیلیـــــــــــــــ کاوایی شدهــــــــــ

قیمت :150 کامنت به ثابت

دمــــــــــــو

http://www.upsara.com/images/ydb6_[[[[[[[[[[[[[.png


]]>
قالب strong منو چپ 2018-07-25T05:08:50+01:00 2018-07-25T05:08:50+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/743 ترنم میتسوبا خیـلی خوب شده قیمت : 300 کامنت به ثابت

خیـلی خوب شده

قیمت : 300 کامنت به ثابت

http://www.upsara.com/images/x350_66666666666666666666666.png


]]>
قالب my ice queen منو چپ 2018-07-25T05:06:28+01:00 2018-07-25T05:06:28+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/742 ترنم میتسوبا خیلی خوشگـل شده همون الساهه ولی انیمه ایش قیمت:120 کامنت به ثـابت

خیلی خوشگـل شده

همون الساهه ولی انیمه ایش

قیمت:120 کامنت به ثـابت

http://www.upsara.com/images/bavw_66666666666.png


]]>
داستــان در یاد داشت ~ فصـل اول - قسـمت دوم 2018-07-22T03:28:58+01:00 2018-07-22T03:28:58+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/741 ترنم میتسوبا واسه خوندن داستان بپــــــــــــــر ادامه ...

http://www.upsara.com/images/4p2s_yyyyyyyyyyy.png


واسه خوندن داستان بپــــــــــــــر ادامه ...


]]>
قـالب انیمه diabolik lovers منو چپ 2018-07-22T02:15:29+01:00 2018-07-22T02:15:29+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/740 ترنم میتسوبا خیــــــــــلی خوب شده راستی روی وسط مطالبش هم عکس ماه قرمز هست (تو دیابولیک لاورز ماه قرمز بید ) قیمت : 380 کـامنت بـه ثـابت

خیــــــــــلی خوب شده

راستی روی وسط مطالبش هم عکس ماه قرمز هست (تو دیابولیک لاورز ماه قرمز بید )

قیمت : 380 کـامنت بـه ثـابت

http://www.upsara.com/images/rh9e_i7y6.png

]]>
داستــان در یاد داشت ~ فصـل اول - قسـمت اول 2018-07-21T05:22:20+01:00 2018-07-21T05:22:20+01:00 tag:http://224339.mihanblog.com/post/739 ترنم میتسوبا مقدمه : درد ... خون ... زجر ... و تنهایـی همش داخل فکر اینم که کاش میشد یه روزی دوباره ببینمش و از اول همه چی رو شروع کنم اصلا از اول شروع میــــــکنم ) برای خواندن ادامه داستان بپــــــــــــر ادامه

http://www.upsara.com/images/4p2s_yyyyyyyyyyy.png

مقدمه : درد ... خون ... زجر ... و تنهایـی

همش داخل فکر اینم که کاش میشد یه روزی دوباره ببینمش و از اول همه چی رو شروع کنم

اصلا از اول شروع میــــــکنم )

برای خواندن ادامه داستان بپــــــــــــر ادامه]]>