ابزار وبمستر

بهترین وب سفارشی پونی و انیمه - مطالب قالب
My academy menu


こんにちは...私のアニメブログへようこそ...私に従ってください...私のデザイナーはタラノムミツバです ^^

見る

今日 : ^^
昨日 : ^^
すべて : ^^
今月 : ^^
先月 : ^^
HTML5 Audio Player

کد ِکج شدَنِ تَصآویر


Designer
Template : Behtarin webe sefareshie pony & anime
Design : Taranome Mitsuba
 قالب angle of death
جمعه 23 آذر 1397 × 07:33 ق.ظ    


کونیچیوا مینـــــــــــــا سان

آمده ام با قالبـــــــــــــــی جدید ^^

خیلی خوب شدهــــــــــ+خیلی هم زحمت کشیدم واسش

قیمت : 800 کامنت به ثــــــــــابت ^^

لطفا وقتی خواستید وارد دموش بشید کمی صبر کنید چون یکم دیر بالا میاد ^^https://up.20script.ir/file/6478-%D9%84%D8%A7.png   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب now your end
سه شنبه 15 آبان 1397 × 08:34 ب.ظ    


http://www.imgurl.ir/uploads/j408897_tape_cette_icon_by_asticumbrella-d4tdn74.gifکونـــــــــــ^^یچیوا مینا ســــــــــــــــــانhttp://www.imgurl.ir/uploads/j408897_tape_cette_icon_by_asticumbrella-d4tdn74.gif


http://www.imgurl.ir/uploads/j408897_tape_cette_icon_by_asticumbrella-d4tdn74.gifگنکـــــــــــــی دسکا ؟http://www.imgurl.ir/uploads/j408897_tape_cette_icon_by_asticumbrella-d4tdn74.gif

http://www.imgurl.ir/uploads/j408897_tape_cette_icon_by_asticumbrella-d4tdn74.gifخودتون میدونین دیــــــــه اوضاعـــــه مدرسستو من دیر میــــــــام نت گمناhttp://www.imgurl.ir/uploads/j408897_tape_cette_icon_by_asticumbrella-d4tdn74.gif

http://www.imgurl.ir/uploads/j408897_tape_cette_icon_by_asticumbrella-d4tdn74.gifولی خوبیش اینجاس که وقتی بیـــــــــــام ... با دست پر میامhttp://www.imgurl.ir/uploads/j408897_tape_cette_icon_by_asticumbrella-d4tdn74.gif

http://www.imgurl.ir/uploads/j408897_tape_cette_icon_by_asticumbrella-d4tdn74.gifیه قالب شیک و بزرگ و باکس جدا آورده امhttp://www.imgurl.ir/uploads/j408897_tape_cette_icon_by_asticumbrella-d4tdn74.gif

http://www.imgurl.ir/uploads/j408897_tape_cette_icon_by_asticumbrella-d4tdn74.gifایز وری گووودhttp://www.imgurl.ir/uploads/j408897_tape_cette_icon_by_asticumbrella-d4tdn74.gif

قیمتش : 700 کامنت به ثابت

گمنا نمیتونم فعلا دموش بزارم چون بایس سریعا بروم /:
یکمی انیمه توکیو غول هم قاطیشه ولی در کل خفنه ^^

http://www.imgurl.ir/uploads/e51308_3444.png   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب sun shine anime brown
سه شنبه 27 شهریور 1397 × 06:47 ق.ظ    

قیمت : 600 کامنت به ثابت ^^

لطفا از دمو قالب هم دیدن کنید ^^


http://imgurl.ir/uploads/w01068_tttttttttttttttttttttttt.png


   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب where there is peace is you !
چهارشنبه 14 شهریور 1397 × 09:50 ق.ظ    

کونیچی مینا سان ^^

واسه این خیلی زحمت کشیدمــــــــ ^^

قیمت : 600 کامنت به ثابت

( دمــــــو )


http://imgurl.ir/uploads/z4104_Screenshot_-----.png   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب rem tp ram
یکشنبه 11 شهریور 1397 × 11:01 ق.ظ    

کونیچیوا مینا سان ^^

دایجبو ؟

اومدمــــــــــ با یه قالب مدل جدید ^^

البته منوش مدل جدیدهــــــ

وقتی که رو نوشته منو کلیک کنی منو از سمت چپ باز میشه ^^

قیمت : 600 کامنت به ثابت

( دمــــــــــو )


http://www.upsara.com/images/hlfu_555555555.png   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب come with me in the desteney
یکشنبه 4 شهریور 1397 × 09:57 ق.ظ    

وسط مطالبش دو عکســـــه هست یعنی متحرکه ^^

لطفا حتما از دموش دیدن کنید ^^

قیمت : 600 کامنت به ثـــــــــابت ^^


( دمــــــــــــــو )


http://www.upsara.com/images/h9zk_ttttttttttt.png   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب My anime cornewal
چهارشنبه 31 مرداد 1397 × 11:09 ق.ظ    

کونـــــیچیوا ^^

قیمت : 600 کامنت به ثابت

(دمـــــــو)


http://www.upsara.com/images/oq1t_rtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrt.png   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب i am waiting for you
جمعه 26 مرداد 1397 × 10:38 ق.ظ    

کونــــیچیوا ^^

تو اوهـایو گزایماس ^^

کاوایی شدهـــــــــــــــــــ

قیمـــــــت : 600 کامنت به ثـابت
( دمــــــــــو )

http://imgurl.ir/uploads/j25952_Screenshot_-----.png


   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب in the nite i thing just to you
پنجشنبه 25 مرداد 1397 × 11:28 ق.ظ    

کونیـــــــــچیوا ^^

تو اوهایو گزایماس ^^

قیمت : 600 کامنت به ثـابت

خیلی خوب شدهــــــــــــــــــــــــ

به همــــــــــراه ریزش قطرات باران ^^

( دمــــــــــــــــو )


http://www.upsara.com/images/mfs1_screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B8-%DB%B1%DB%B6-%DB%B1%DB%B1-%DB%B2%DB%B2-%DB%B5%DB%B2.png


   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب my anime galaxy منو راست
یکشنبه 21 مرداد 1397 × 11:13 ق.ظ    

کــــــــونیچیوا ^^

تو اوهایو گزایماس ^^

گنکی دسکا ؟

قالب جدید آوردهــــــــــ ام

قیـمت : 600 کامنت به ثـابت

( دمـــــــــــــو )

http://www.upsara.com/images/qfmb_screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B8-%DB%B1%DB%B2-%DB%B1%DB%B1-%DB%B0%DB%B1-%DB%B0%DB%B5.png


   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب charlotte (nao tamaii) kawaii
شنبه 20 مرداد 1397 × 09:02 ق.ظ    

کونـــیچیوا ^^

کاوایی شده

قیمت : 600 کامنت به ثابت

(دمــــو)

http://www.upsara.com/images/nyk6_tfgtfgtfgtfgtfgtfgtfg.png


   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب متحرک my anime happily music
سه شنبه 16 مرداد 1397 × 09:47 ق.ظ    

کونــــــیچیوا ^^

این نسبت به اون قالب متحرکا متفاوت تره ^^

این به جای اینکه هدرش متحرک باشه ... وسط مطالبش متحرکه

قیمت : 600 کامنت به ثابت

( دمــــــــــو )


http://www.upsara.com/images/muur_yu.png   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب منو چپ my green anime for you
سه شنبه 16 مرداد 1397 × 09:27 ق.ظ    

کونــــــــیچیوا ^^

کاوایی شده

قیمت : 300 کامنت به ثابت

( دمـــــو )

http://www.upsara.com/images/bmy_screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B8-%DB%B0%DB%B7-%DB%B0%DB%B9-%DB%B3%DB%B1-%DB%B4%DB%B8.png   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب anime star festival منو راست
دوشنبه 15 مرداد 1397 × 09:50 ق.ظ    

های هـای ^^

کاوایی شدهــــــــــ

قیـمت : 500 کامنت به ثابت

فک کنم اگه بکگراندش آبی بود کاوایی تر بود

به هرحال اگه خواستید بکگراندش رو واستون می عوضم ^^

( دمــــــو )


http://www.upsara.com/images/7bdo_screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B8-%DB%B0%DB%B6-%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B7-%DB%B4%DB%B8.png


   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 Magical world for me & my friend
یکشنبه 14 مرداد 1397 × 10:44 ق.ظ    

بزرگــــــه و باکس جداهه ^^

خیلی واسش زحمت کشـیدم ^^

قیـمت : 400 کامنت به ثـابت

( دمـــــو )


http://www.upsara.com/images/otth_t5555555555555.png   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب متحرک منو چپ black to whiteu anime
چهارشنبه 10 مرداد 1397 × 08:50 ق.ظ    


قیمت : 350 کامنت به ثابت


http://www.upsara.com/images/nenb_picture1666666666.png


   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب متحرک my anime discomfort منو چپ
سه شنبه 9 مرداد 1397 × 08:50 ق.ظ    


خیی باحال شدهــــــــ

رو هدرش گیف گذاشتم یعنی هدرش بکلی متـحرکهـــــــــ ^^

خیلی هم واسش جون کندمـــــ ^0^

آهنگ واسش نه پیداییدم

خودتون پیداییدید بگید ^^

قیمت : 500 کامنت به ثـابت


http://www.upsara.com/images/aqf3_12.png   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب my summer anime blog منو چپ
دوشنبه 8 مرداد 1397 × 09:55 ق.ظ    


کونـــــــیچیوا مینا سان 

کاوایـی شدهـ

قالب + آهنگ : 300 کامنت به ثابت

متـحرک نیست ولی کاواییه ^^


http://www.upsara.com/images/gst1_5555555555555.png   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالـب متحرک my music anime blog منو چپ
یکشنبه 7 مرداد 1397 × 09:58 ق.ظ    


کونـیچیوا ^^

کاواییه ^0^

هدرش هم مثه قالب وب خودم متحرکه ولی یکم مدلش فرق دارهـــــــــــــــ

قالب + آهنگ : 330 کامنت به ثابـــــــــــت


http://www.upsara.com/images/k6k6_tytytytytytytytyty.png   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب my kawaii ocean blog منو چپ
پنجشنبه 4 مرداد 1397 × 09:02 ق.ظ    


خیلیـــــــــــــــ کاوایی شدهــــــــــ

قیمت :150 کامنت به ثابت


http://www.upsara.com/images/ydb6_[[[[[[[[[[[[[.png   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب strong منو چپ
چهارشنبه 3 مرداد 1397 × 09:38 ق.ظ    


خیـلی خوب شده

قیمت : 300 کامنت به ثابت

http://www.upsara.com/images/x350_66666666666666666666666.png   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب my ice queen منو چپ
چهارشنبه 3 مرداد 1397 × 09:36 ق.ظ    


خیلی خوشگـل شده

همون الساهه ولی انیمه ایش

قیمت:120 کامنت به ثـابت

http://www.upsara.com/images/bavw_66666666666.png   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قـالب انیمه diabolik lovers منو چپ
یکشنبه 31 تیر 1397 × 06:45 ق.ظ    


خیــــــــــلی خوب شده

راستی روی وسط مطالبش هم عکس ماه قرمز هست (تو دیابولیک لاورز ماه قرمز بید )

قیمت : 380 کـامنت بـه ثـابت

http://www.upsara.com/images/rh9e_i7y6.png


   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب you can sceard of my blog منو راست
شنبه 30 تیر 1397 × 09:13 ق.ظ    


خیـــــــلی خوب شده

قیمت : 250 کامنت به ثابت

چون واسش خیلی زحمت کشیدمـ

بکگراندشــــــــــ هم متحرکهــــــ

http://www.upsara.com/images/472m_screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B7-%DB%B2%DB%B1-%DB%B0%DB%B9-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4.png   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب my queen با جزوه جدید
پنجشنبه 28 تیر 1397 × 11:04 ق.ظ    

کونیچیوا مینا سان

گنکی دس کا ؟

واتاشیوا کوکو نی آی ماس ^ - ^

این قالبرو جدید ساختم

جزوش رو هم از میهن اسکین خریدمــ

اگه بگی که کپی کردم پس کم ضرفیتی خودت رو ثابت میکنی ^ - 0

قیمت : 200 کامنت به ثابت

چون واسش خیلیــــــــــ خیلیـــــــــ زحمت کشیدم

در ضمن اون قسمتهایی از منوش که سفیده وقتی روش کلیک کنی روشن میشه

بفرمایید !

http://www.upsara.com/images/cowp_screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B7-%DB%B1%DB%B9-%DB%B1%DB%B1-%DB%B0%DB%B0-%DB%B2%DB%B9.png   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب کاواییه my anime memory منو چپ
سه شنبه 26 تیر 1397 × 08:40 ق.ظ    


http://www.upsara.com/images/4qid_%D8%BA%D8%BA%D8%BA%D8%BA%D8%BA%D8%BA%D8%BA%D8%BA%D8%BA%D8%BA.png

دمو


خیلی جیگر شده

قیمت : 100 کامنت به ثابت


تخفیف خورده

از دمو قالب هم دیدن کنی پلیز


   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب انیمه ای my summer blog منو چپ
جمعه 22 تیر 1397 × 09:39 ق.ظ    

کونیچیوا

کاواییه ^ 0 ^امیدوارم خوشتون بیاد

قیمـت : 250 کامـنت به ثابـت

این از عکسه هدرشه

http://www.upsara.com/images/7xvb_%D9%81%D9%81%D9%81%D9%81%D9%81%D9%81%D9%81%D9%81%D9%81%D9%81%D9%81%D9%81%D9%81%D9%81%D9%81%D9%81%D9%81%D9%81%D9%81%D9%81%D9%81.png   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب منو چپ water color pony
دوشنبه 18 تیر 1397 × 10:23 ق.ظ    

کاواییههههههههههههههه ^ - ^

قیمت : 250 کامنت به ثابت


http://www.upsara.com/images/x5v_%D8%BA%D8%BA%D8%BA%D8%BA%D8%BA%D8%BA%D8%BA%D8%BA%D8%BA%D8%BA%D8%BA%D8%BA%D8%BA%D8%BA%D8%BA%D9%875.png   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب انیمه ای couples منو چپ
شنبه 16 تیر 1397 × 08:35 ق.ظ    


ناززززززززه ^ - ^

قیمت : 150 کامنت به ثابت

کسی دمو رو خواست بگه ^ 0 ^


http://www.upsara.com/images/xwz_tttttttttttttttttt.png   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب انیمه ای crazy boy منو چپ
دوشنبه 11 تیر 1397 × 09:57 ق.ظ    

خیلی خوب شده ^ -^

و خیلی هم واسش زحمت کشیدم @-@

قیمت : 500 کامنت به ثابت


http://www.upsara.com/images/chmr_ttttttttttttttttttttttt.png   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 pages: 1 2 3 4 5 6 7