تبلیغات

ابزار وبمستر

I'm tired of remaining memories...
I'm no longer happy with her look...
Enough is another regret(:
You are so ignorant..."
By:Taranome Mitsuba
بهترین وب سفارشی پونی و انیمه - مطالب A nime

پشتیبانی

Boucing Grey Bow Tie Ribbon

 داستان خاستگـاری میکا از یـو D:
پنجشنبه 7 شهریور 1398 × 07:00 ب.ظ    


https://up.20script.ir/file/991e-dd1fbd0f16c1c0b1fc56f875910741cb.gif

کونیچیوا مینا سان ِ D:

ببینید میدونم زیـاد عاپ نمیکنـم ولی خداییـش بی معرفـت نبودین _/:

عاخـه منم دل دارم خـب //:

بازدیـدو زده بود دویسـت و سی اونوخ فقـط دوتا کامنـت داشت-:

بخـدا حقم نیس D;

توی ویسگون و روبیـکا تشریـف دارم D:

یکـی از دوستام ب اسم نیـکی چـان // خیلی خوب داسـتان مینویسع //:

توی ویسگون این داستـانو نوشته بود واسه فـن های پایان جهـان ک یکیـشم خودمـم ِD:

داسـتان خاستـگاری میـکا از یـو D:

بـرو ادامــــــــــه ِD:

ترنم میتسوبا ×comment()  

 Anime attack on titan and Description
یکشنبه 27 مرداد 1398 × 07:38 ب.ظ    
https://up.20script.ir/file/4eaa-7f854eff6a913644c56c44eff2d9a72a.jpg
یو میـنا سان

 دایـجبو دسکا ؟
تابستونو چیکار کردین ؟
من که کلا داشتـم انیمه اتک میدیدم
بالـاخره تموم شد
مردشور ایسایاما رو ببرنننننن

وقتی آرمین مرد از گریـه نزدیک سکـته کنم

https://up.20script.ir/file/62fc-b55538eba7fd5187c9d7333663c0615c.jpg
روی آرمیـن و لیـوای کراش زدم با اجازه
خب بگذریـــــم
کلـی نقاشی آوردم واسه فن اتکا
خودم نکشیـدم البته

https://up.20script.ir/file/a5c9-4063a3d71a23de7d8b55f0118896d578.jpg

بهمـراه آهنگ اوپنیـنگ اتک ... ما بین نقاشیـا

https://up.20script.ir/file/30ad-d964c9de8c520ba5ccb70d45c3ec8247.jpg
بپریــــــــــن ادامه ...
امیدوارم خوشتــــون بیاد


ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب she Said
شنبه 26 مرداد 1398 × 10:13 ب.ظ    

https://up.20script.ir/file/bc7f-111111111111111111111.png

قیمت : 700 کامنت به ثابـت


   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب Snowy Hearts
یکشنبه 20 مرداد 1398 × 08:15 ب.ظ    

https://up.20script.ir/file/c0ca-1111111111.png

گمنا مـینا سان ... فلـا نمیتونم دمــــو بزارم

قیــــــمت : 800 کامنـت به ثابت

   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 0+0نقاشیـم و مـــــــــاه رمضون *×*
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 × 11:49 ب.ظ    

https://up.20script.ir/file/d3e6-e4a8188cde7870c7142d46bbf8409b0c74d48b84r1-500-160-hq.gif
کونیچی مینا سان
راسـتی یادم رفته بید ماه رمضـونتونم رمضـون /:
من اصـولا روزه میگیرم ولـی به دلیل امتحـانات نالـوطی نمیتونم بگیرم
آقـا امرو امـتحان قرآن داشتیــــــم بعدش امتحانه بعدیـمون پنـــــــــــــــــــج روز دیگـس /:
بگــــو مگه میخواین فیل هوا کنین خو چرا ایقد بیـنشون فاصلـس خو /:
البـت واس ما کع بـد نمیشع چون میتونم بیـام نت /:
راســـــــــتی در این ایام به عنوان خروس خانواده ... تـا سحـــــر بیدارم /:
و البــته بیکار نیستم
نقــــــــــاشی میکشم ... کلا انیمه میکشـــــــم ... همشونم ذهــــــنی /:
وقـتی بخوام ا از روی چیـزی بکشم خوف در نمیاتـــــش /:
ولـــــی ذهنیام خعلی خوب میــــــشن
در ایام طفولــیتم و جاهلـیتم کله فامیـل منو به نام اسـتاد فرشچیان میـشناختن /:
حالا زیاد زر نـزنم
ایـــــنو دیرو کشیدم /:
کامـــــلا ذهنیه پــــه حرف مف ممنوع /:
ایـــــــــن فیگوری هم کـه مشــــــاهده میکنین ... آجیم از دیلـــــم سیم آورده *-*
کــــلی براش اشک ریختم /:
و اون پیکسلـــــــه هم رفیق فابم بــــم دادع
https://up.20script.ir/file/3a45-33.png
خدایــــــیش این دیروزی هـرو خواستم دختـــــــــر بکشم دستم رف روش پسـر شد /:
ایـــــــــن یکی رو هم امـــــــروز کشیدم /:
جــــــار نخوام بزنم ولی بازم ذهنــیــه ^^
کامـــــــــــلا /:
چقد جوگــــیرم من /:
راســــــتی شونزده اردیبـــــــهشت تولدم بیــــــدع /:
هــــــــپی توو مـــــــی ^^
https://up.20script.ir/file/3a45-22.png
ایــــــنم از زاویـــــــــه ی نزدیک ترش -_-
همیـــــــطوری گرفــــــــتم عســــــکشو-_-
https://up.20script.ir/file/3a45-11.png

تا اثـــــــــرات ارزشمندی دیگـــر فعــــلا

   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالـب The truth of death
پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 × 11:06 ق.ظ    

https://up.20script.ir/file/e832-116.png

قیــــــــمت : 700 کامنـت به ثـابت   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب Hinase Vongoda
شنبه 7 اردیبهشت 1398 × 10:56 ب.ظ    
https://up.20script.ir/file/9353-Capture-2019-05-10-13-04-59-842.png

قیمـــت : 600 کامنــــت به ثـابت


   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب Magical Sea
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 × 10:57 ب.ظ    
https://up.20script.ir/file/9417-jk.png

قیمت : 700 کامنت به ثابت
   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب Enjoy the fly
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 × 10:55 ب.ظ    

https://up.20script.ir/file/e3b4-Capture-2019-04-27-22-16-49-650.png

قیمت : 700 کامنت به ثابت
   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 دکــــــــــــمــه 0×0
چهارشنبه 14 فروردین 1398 × 06:02 ب.ظ    

ایـــنارو خـودم نساخـتم از اینتــــــرنت گرفتـم

فقـــط اگـه خواستـــــــین بگیـن تا روش واســتون بنویـــــــسم

https://up.20script.ir/file/a88f-%D8%A7%D9%84%D8%A8.png

https://up.20script.ir/file/a88f-%DA%A9%D9%85%D9%86.png


   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب purple Smoke
چهارشنبه 14 فروردین 1398 × 01:52 ب.ظ    

https://up.20script.ir/file/aa5a-Capture-2019-04-03-13-52-07-255.png

کــد قالب + آهنــــــــگ : 700 کامنت به ثـــــابت
   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 ... OTAKU S WORLD ...OTAKU ^w^Anime
شنبه 10 فروردین 1398 × 10:40 ب.ظ    

https://up.20script.ir/file/b04c-db5bd4410b8e5e4d798469cb174aeb4c.jpg

https://up.20script.ir/file/e527-biron-by-emoji-kun-d6dqxda.gifکونیچیــــــوا مینا سانhttps://up.20script.ir/file/e527-biron-by-emoji-kun-d6dqxda.gif

https://up.20script.ir/file/e527-gyah-by-emoji-kun-d5hrxt6.gifقطـــــــعا واسه خیلی از آدما (چه  اوتـــــاکو ها و چه غیر )https://up.20script.ir/file/e527-gyah-by-emoji-kun-d5hrxt6.gif

https://up.20script.ir/file/e527-hai-by-emoji-kun-d5hryj1.gifسوال شدهــ باشــــه که اوتـــــــــاکو اصلا چــــی هست ؟https://up.20script.ir/file/e527-hai-by-emoji-kun-d5hryj1.gif

https://up.20script.ir/file/e527-free-kaomoji-four-by-kawaiiposts-d65dvzf.gifمعنــــــــیش چیه ؟https://up.20script.ir/file/e527-free-kaomoji-four-by-kawaiiposts-d65dvzf.gif


https://up.20script.ir/file/b04c-784ac9af9507562826eda33289fec6ee.jpg

https://up.20script.ir/file/e527-free-kaomoji-one-by-kawaiiposts-d65dv0p.gifمیتونین برین ادامــــه تا خودتون بفهمیـــــــن کهhttps://up.20script.ir/file/e527-free-kaomoji-one-by-kawaiiposts-d65dv0p.gif

https://up.20script.ir/file/d152-kaomoji-emoji-set-blushing-by-cute-materials-d5zjf38.gifاوتــــــــاکو بودن ... نه یک بیماریــــه ... نه اعتـــــیادhttps://up.20script.ir/file/d152-kaomoji-emoji-set-blushing-by-cute-materials-d5zjf38.gif

https://up.20script.ir/file/d152-kaomoji-emoji-set-listen-to-music-by-cute-materials-d5zjf4x.gifبلــــــــــکه سبکی از زنـــــدگی هستhttps://up.20script.ir/file/d152-kaomoji-emoji-set-listen-to-music-by-cute-materials-d5zjf4x.gif

https://up.20script.ir/file/d152-kaomoji-emoji-set-happy-while-angry-by-cute-materials-d5zjenv.gifبپــــــــــر ادامــــــه...https://up.20script.ir/file/d152-kaomoji-emoji-set-happy-while-angry-by-cute-materials-d5zjenv.gif

ترنم میتسوبا ×comment()  

 قالب Im Good With You !
شنبه 10 فروردین 1398 × 12:55 ب.ظ    

https://up.20script.ir/file/8529-bunny-booty-emoji-by-rnorals-d9apnqe.gifکونیـــــــــــچی مینا سانhttps://up.20script.ir/file/8529-bunny-booty-emoji-by-rnorals-d9apnqe.gif

https://up.20script.ir/file/8529-bunny-emoji-68-bouncy-v4-by-jerikuto-d7n4wkh.gifببخشید که خیــــلی وقته نه آپیـــــدمhttps://up.20script.ir/file/8529-bunny-emoji-68-bouncy-v4-by-jerikuto-d7n4wkh.gif

https://up.20script.ir/file/8529-bunny-rub-emoji-by-rnorals-d9apnlq.gifآخه سرم شلوغ بیدhttps://up.20script.ir/file/8529-bunny-rub-emoji-by-rnorals-d9apnlq.gif

https://up.20script.ir/file/8529--s-1-by-chipi-chiu-d90w1dc.gifاینم قالب جدیـــــد https://up.20script.ir/file/8529--s-1-by-chipi-chiu-d90w1dc.gif

https://up.20script.ir/file/8529--s-by-chipi-chiu-d90w1gi.gifخیلی خوشگل شدهــــــــــhttps://up.20script.ir/file/8529--s-by-chipi-chiu-d90w1gi.gif

https://up.20script.ir/file/5b18-rabbit-heart-emoji-by-rnorals-d9apmla.gifقیمت : 700 کامنت به ثابــــــتhttps://up.20script.ir/file/5b18-rabbit-heart-emoji-by-rnorals-d9apmla.gif


https://up.20script.ir/file/5f15-Capture-2019-03-30-12-55-10-914.png   
ترنم میتسوبا ×comment()  

 روزی در توکیـــــــــــو ... 東京での一日... 2
یکشنبه 26 اسفند 1397 × 05:40 ب.ظ    

https://up.20script.ir/file/7580-blush-blush-by-emoji-kun-d6dqtab.gifکونیــــــــــــــــچی مینا سانhttps://up.20script.ir/file/7580-blush-blush-by-emoji-kun-d6dqtab.gif

https://up.20script.ir/file/7580-biron-by-emoji-kun-d6dqxda.gifاین مطلبام چندیـــــــن قسمت دارن ^^https://up.20script.ir/file/7580-biron-by-emoji-kun-d6dqxda.gif

https://up.20script.ir/file/7580-emoji40-by-emoji-icon-d6me1uo.gifاولیش همون آکیــــــــــهابارا بید ^^https://up.20script.ir/file/7580-emoji40-by-emoji-icon-d6me1uo.gif

https://up.20script.ir/file/7580-robu-by-emoji-kun-d5hrw1l.gifچون خعلـــــــــــی استقبال شد واسه همین دوباره دارم میزارم ^^https://up.20script.ir/file/7580-robu-by-emoji-kun-d5hrw1l.gif

بپـــــــــــــــــر ادامه ^^

https://up.20script.ir/file/393e-Capture-2019-03-17-18-27-58-215.pngترنم میتسوبا ×comment()  

 معرفـــ^^ـــــی انیمه Saenai Heroine no Sodatekata
یکشنبه 26 اسفند 1397 × 10:02 ق.ظ    

https://up.20script.ir/file/0aa2-Saekano-07-c02.jpg

https://up.20script.ir/file/1a0c--3-fui-fui-by-emoji-kun-d5hrxae.gifکونیــــــــــچیوا میـــــنا سان !https://up.20script.ir/file/1a0c--3-fui-fui-by-emoji-kun-d5hrxae.gif

https://up.20script.ir/file/1a0c-angry-by-emoji-kun-d6dqsec.gifحالم تو نـــت سریـده بودhttps://up.20script.ir/file/1a0c-angry-by-emoji-kun-d6dqsec.gif

https://up.20script.ir/file/75e5-fuh-by-emoji-kun-d5hrv7g.gifواســــــه همین گفتم کـهhttps://up.20script.ir/file/75e5-fuh-by-emoji-kun-d5hrv7g.gif

https://up.20script.ir/file/1a0c-free-kaomoji-one-by-kawaiiposts-d65dv0p.gifیــه انیــــــــــــــــمه بزارمhttps://up.20script.ir/file/1a0c-free-kaomoji-one-by-kawaiiposts-d65dv0p.gif


https://up.20script.ir/file/75e5-gyah-by-emoji-kun-d5hrxt6.gifدر ضمـــــن بسی قبل عیدhttps://up.20script.ir/file/75e5-gyah-by-emoji-kun-d5hrxt6.gif

https://up.20script.ir/file/1a0c-crai-2-by-emoji-kun-d5hs1jf.gifخســــته کننـــــــــــدستhttps://up.20script.ir/file/1a0c-crai-2-by-emoji-kun-d5hs1jf.gif

https://up.20script.ir/file/75e5-kaomoji-emoji-set-blushing-by-cute-materials-d5zjf38.gifاسم انیمه : Saenai Heroine no Sodatekatahttps://up.20script.ir/file/75e5-kaomoji-emoji-set-blushing-by-cute-materials-d5zjf38.gif


https://up.20script.ir/file/1a0c-free-kaomoji-three-by-kawaiiposts-d65dvsz.gifانیمه ی خفنـــــــیه پیشنهاد میکنــــــم ببینیدشhttps://up.20script.ir/file/1a0c-free-kaomoji-three-by-kawaiiposts-d65dvsz.gif 

https://up.20script.ir/file/ec8b-latest.png
https://up.20script.ir/file/75e5-o-3-o-by-emoji-kun-d5hs18x.gifبپــــــــر ادامهhttps://up.20script.ir/file/75e5-o-3-o-by-emoji-kun-d5hs18x.gif
ترنم میتسوبا ×comment()  

 pages: 1 2 3 4 5 6 7 ...
A
Web Heart
B
My Friend
C
About Me
D
tegsNYA
Orders
Kutsū no tenshi
NAMAE
U~ebu